Úvod | Vaše otázky | Záručné podmienky
Chyba
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
Záručné podmienky PDF Tlačiť E-mail

Záruku na kvalitu našich výrobkov poskytujeme v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike po dobu 2 rokov odo dňa zakúpenia.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • poškodenia spôsobené vlastnou prepravou a nesprávnou manipuláciou s výrobkom,
  • poškodenia spôsobené nesprávnym umiestnením a ošetrovaním výrobku,
  • poškodenia spôsobené živelnou pohromou,
  • drobné vady materiálu na skrytých miestach, ktoré sú odborne vyspravené a neovplyvňujú funkčnosť výrobku,
  • výraznú farebnú kresbu materiálu a ojedinelý výskyt jadier, pretože tieto javy vyplývajú z prírodnej podstaty materiálu.

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú zodpovednosť za vady výrobkov.